شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

ویژه برنامه هفته هوای پاک

در مدرسه ابتدایی صفورا دیزیچه

۲۹دی ماه روز جهانی هوای پاک

اجرای برنامه در مهد قرآن نرگس

اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی

پیشگیری و مبارزه با اعتیاد
اعتیاد به مواد مخدر و عوامل اجتماعی تاثیرگذار آن بر جامعه

همراه با مسئولین خدمات شهری شهرمبارکه

مدرسه دخترانه نوید مبارکه

مدیریت پسماند

مدرسه دخترانه فروغ صفائیه

طرح کرامت کاغذ

با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت

در ادامه آموزش های مدارس

مدارس ابتدایی دخترانه سما و پسرانه برزگران

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ

همزمان با اجرای “طرح کرامت کاغذ”

آموزش بازیافت به زبان کودکانه

کلیه کتب و دفاتر قدیمی جمع آوری شده توسط دانش آموزان در راستای اجرای “طرح کرامت کاغذ”

  • صفحه 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4