شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

«۱۶ آذر» فراتر از یک روز در تقویم‌ ملت ایران به شمار می‌رود

این روز بزرگ را که نماد استکبارستیزی و البته آزادی‌خواهی جوانان خردمند ایران زمین است به تمام دانشجویان حق‌مدار و حق‌طلب، به خصوص جوانان مطالبه‌گر و جوینده علم شهرستان مبارکه تبریک عرض نمایم؛‌

طرح کرامت کاغذ

با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت

جلسه آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ

مدیران پیش دبستانی شهرستان

برگزاری کلاس آموزشی بیماری هپاتیت و ایدز

با حضور اساتید و مدرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

مقدار تقریبی ۵ تن پسماند خشک تفکیک نشده با قیمت پایه کارشناسی