شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

امور نظافت و رفت و روب

نظافت و پاکیزه سازی شهر

برنامه ریزی جهت نظافت و رفت و روب، شستشوی معابر، انهار، سطوح، مبلمان و سایر المان های شهری و بطور کلی پاکیزه سازی معابر و فضاهای عمومی شهرستان مبارکه  از جمله وظایف شرکت باریافت شهروند است. شرکت بازیافت شهروند همه روزه با استفاده از نیروی کارگری و بکارگیری ماشین آلات مکانیزه به صورت مستقیم و یا توسط بخش خصوصی، طی برنامه ریزی دقیق اقدام به نظافت و رفت و روب معابر شهرها می نماید. در هر شهر یک ناظر مقیم وجود دارد که بصورت دائمی موظف است تا در اجرای عملیات پیمانکار نظارت دقیق بعمل آورد و کارهای انجام شده را براساس دستورالعمل ها مورد رسیدگی و کنترل قرار دهند.

شهرهایی که هم اینک توسط این شرکت چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم رفت و روب و نظافت می گردند عبارتند از:

شهرهای مبارکه_دیزیچه_زیباشهر_طالخونچه_کرکوند_مجلسی_دهاقان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.