شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

چشم شهر باشید

شهروند محترم

تحقق شهری زیبا و آباد در حد یک شعار و رؤیا باقی خواهد ماند اگر همه دست‌به‌دست هم ندهیم

هرکدام از ما به‌نوبه خود در قبال سرنوشت شهر و دیارمان مسئول هستیم نمی‌توانیم از کنار هر قانون‌گریزی و تخلفی که رخ می‌دهد بی‌تفاوت بگذریم چراکه در این صورت خود مقصر هستیم.

من به‌عنوان شهروندی آگاه و فهیم در قبال مسائلی که محیط‌زیست و بهداشت و سلامت شهرم را به مخاطره می‌افکند ساکت باقی نخواهم ماند.

من چشم شهر هستم هر تخلفی را گزارش می‌کنم

تخلیه غیرمجاز نخاله- زباله- مواد سمی و شیمیایی، فاضلاب و …

« شما می‌توانید به‌وسیله دوربین تلفن همراهتان از اقدامات خلاف قانون عکس گرفته و برای ما ارسال نمایید.»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.