شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

یک فعالیت سبز در روزهای سیاه پوش

همکاری مردمی “همیاران پاکبان” شهرکرکوند

به گزارش روابط عمومی شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه، این شرکت با همکاری مردمی “همیاران پاکبان” شهرکرکوند نسبت به پاکسازی معابر شهری در روز تاسوعا و عاشورای حسینی اقدام نمود.
به روایت تصویر

انتهای پیام/