شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ ویژه حوزه علمیه خواهران شهرستان مبارکه برگزار شد.

با حضور مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس نادری


به گزارش روابط عمومی شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه، کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه حوزه علمیه خواهران شهرستان مبارکه و با حضور مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس نادری برگزار شد.

در این کارگاه به اهمیت مدیریت پسماند که مانع معضلات زیست‌محیطی اعم از آلودگی آب، خاک، هوا، آلودگی منظر، صوتی و آسیب‌های روانی که عامل اصلی بیماری‌های صعب العلاج است اشاره شد.