شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

پیام تبریک مدیرعامل شرکت بازیافت شهروند مبارکه به مناسبت روز مجلس

علی جمالی نژاد مدیرعامل شرکت بازیات شهروند شهرستان مبارکه در پیامی ۱۰ آذر روز مجلس را به نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی تبریک گفت