شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

هیئت مدیره

علی جمالی نژاد                              مدیرعامل

حسین جعفری                                 رئیس هیأت مدیره

محمدرضا نصوحیان                         نایب رئیس هیأت مدیره

سید محمد صادق ابطحی                    عضو هیأت مدیره

اصغر نمازی                                  عضو هیأت مدیره

اصغر قرآنی                                   عضو هیأت مدیره

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.