شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

هیئت مدیره

سید محسن هاشمی                رئیس هیأت مدیره

حسین اسماعیلی احمدی         نایب رئیس هیأت مدیره

علی اکبر محمودی                   عضو هیأت مدیره

سید محمد اطیابی                  عضو هیأت مدیره

مصطفی رحیمی                      عضو هیأت مدیره

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.