شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

مدیرعامل

مدیرعامل

آقای محسن نادری مدیرعامل فعلی شرکت از تاریخ آذرماه ۱۳۹۵ بر اساس حکم ریاست محترم هیئت‌مدیره به‌عنوان چهارمین مدیرعامل شرکت سکاندار هدایت این مجموعه گردیده و تاکنون مشغول به فعالیت می‌باشند. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی‌شهری و دانشجوی دکترای مدیریت می‌باشند.

از سوابق کاری ایشان می‌توان به معاونت شهرداری‌های مختلف استان، شهردار مناطق، شهردار شهر دیزیچه از توابع شهرستان مبارکه و همچنین مدیریت عاملی شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه اشاره نمود.

همچنین فعالیت در هیئت‌مدیره اتوبوسرانی، بازیافت، مجمع شرکت توکا فولاد، مجمع شرکت آتیه فولاد نقش‌جهان و… نیز از دیگر سوابق کاری ایشان می‌باشد.

فعالیت مستمر ایشان در پست‌های مدیریتی شهرداری‌های مختلف و همچنین شرکت‌هایی که بر اساس قانون تجارت اداره می‌شوند باعث گردیده تا با درکی بهتر و تجاربی دوسویه، شرکت را در جهت نیل به اهداف و رسالتهای خطیر خود یاری رسانند.

از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های نامبرده در طول تصدی مدیریت عاملی این شرکت می‌توان به ایجاد ساختار اداری منسجم در شرکت، گسترش حوزه فعالیت، ساخت خطوط پردازشی ۲۵۰تنی کارخانه جهت تفکیک، بازیافت و تولید کود کمپوست از زباله‌های شهرستان و همچنین اجرای طرح جامع تفکیک از مبدأ اشاره نمود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.