شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

مدیرعامل شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه در پیامی هفته حمل و نقل را تبریک گفت

اینجانب این روز را به رانندگان شرکت های حمل و نقل ، رانندگان زحمت کش سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی ، واحد خدمات شهری و نقلیه شهرداری های شـهرستان مـبارکه و در مجموع خانواده بزرگ حمل و نقل تبریک و تهـنیت گفته و ضمن ادای احترام بـه هـمه ایـن عزیزان خـدوم، اهـتمام و تلاش آنان در راه رسیدن به توسـعه پایدار شهری و عـدالت اجتـماعی را ارج می نهم و موفـقیت روزافزون شما را از خـداوند متـعال خواستارم.