شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

فرآیند پسماند خشک از درب منازل

یکی از معضلات مهم شهرنشینی روند رو به رشد ، تولید پسماند می باشد. جهت رفع این معضل باید چاره ای اندیشیده و با استفاده از روشهای مناسب نسبت به برگشت این مواد به چرخه تولید اقدام نمود، در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور با مشکلات زیست محیطی مواجه خواهیم شد. در صورت جداسازی این مواد در مبدأ کمک شایانی در بازیافت و دفع بهداشتی آن نموده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می نماییم.

جمع آوری پسماند خشک در شهرستان مبارکه توسط پیمانکار با نظارت مستقیم دستگاه نظارت شرکت انجام می گیرد.

مهمترین اقدامات شرکت بازیافت شهروند در امر جمع آوری پسماندهای خشک شهرستان مبارکه عبارت است از:

– ساماندهی عوامل بازیافت سنتی با استفاده از پیمانکاران بازیافت

– استفاده از خودروهای بخش خصوصی جهت جمع آوری پسماندهای خشک در روز

– استقرار کانکس های جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر مبارکه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.