شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

جمع آوری پسماند خشک

یکی از معضلات مهم شهرنشینی، روند رو به رشد تولید پسماند می باشد. جهت رفع این معضل باید چاره ای اندیشیده و با استفاده از روشهای مناسب نسبت به برگشت این مواد به چرخه تولید اقدام گردد، در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور با مشکلات زیست محیطی مواجه خواهیم شد. در صورت جداسازی این مواد در مبدأ کمک شایانی در بازیافت و دفع بهداشتی آن شده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می گردد.

جمع آوری پسماند خشک در شهرستان مبارکه توسط پیمانکار با نظارت مستقیم دستگاه نظارت شرکت انجام می گیرد.

مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه  در امر جمع آوری پسماندهای خشک شهرستان عبارت است از:

-اجرای طرح آموزشی و فرهنگ سازی تفکیک از مبدأ پسماند با انجام آموزش چهره به چهره درب منازل، آموزش مدارس، ادارات و نهادها

– ساماندهی عوامل بازیافت سنتی با استفاده از پیمانکاران بازیافت

– استفاده از خودروهای بخش خصوصی جهت جمع آوری پسماندهای خشک در روز

– استقرار کانکس های ثابت جمع آوری پسماند خشک در سطح شهرستان مبارکه

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.