شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

جمع آوری و حمل پسماند تر

هر یک از تولید کنندگان پسماند شهری اعم از خانگی یا غیر خانگی با توجه به میزان و نوع پسماند تولید شده سهمی از مدیریت پسماند را بر عهده دارند. میزان زباله شهرستان مبارکه تقریبا همراه با روند افزایش جمعیت و توسعه شهری، هرساله رو به افزایش است . این بخش از پسماندها که عمدتا شب جمع‌آوری می‌شوند شامل پسماند خانگی، ضایعات و مواردی اینگونه می‌باشد که به مرکز دفع و پردازش حمل می‌شود. جمع‌آوری پسماند عادی از سطح شهرستان توسط کامیونت های پرس ایسوزو و کامیون رنو به صورت کاملا مکانیزه صورت گرفته و سپس پرس و فشرده سازی می گردند. این خودروها مجهز به مخزن شیرابه گیر می باشند. وجود مخزن شیرابه گیر باعث جلوگیری از جاری شدن شیرابه در سطح خیابان می شود. اجرای شیوه مکانیزه موجب کاهش تردد خودروها، کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از انتشار میکروبها و گردوغبار در هوا و آلودگی های زیست محیطی و همچنین صرفه جویی در هزینه جمع آوری پسماند ها می شود.

در حال حاضر تناژ زباله خانگی شهرستان مبارکه رقمی مابین ۹۰-۸۰ تن روزانه بوده که پس از جمع آوری به مراکز پردازش طرف قرار داد ارسال می گردد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.