شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

برگزاری کلاس آموزشی بیماری هپاتیت و ایدز

با حضور اساتید و مدرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه، این شرکت در راستای صیانت از نیروی کار و با هدف آگاه سازی نیروهای شاغل خود، نسبت به برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی یک روزه هپاتیت و ایدز در شهرداری طالخونچه اقدام نمود. در این کارگاه که با حضور اساتید و مدرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار گردید، علایم این بیماری، راه های انتقال، تشخیص، پیشگیری و … تشریح و در پایان به سولات کارکنان پاسخ داده شد.