شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

مقدار تقریبی ۵ تن پسماند خشک تفکیک نشده

 

شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه در نظر دارد به استناد مجوز مورخ ۹۸/۰۳/۰۸ هیات مدیره محترم شرکت، مقدار تقریبی ۵ تن پسماند خشک تفکیک نشده خود را با قیمت پایه کارشناسی از طریق آگهی مزایده عمومی و بر اساس بالاترین نرخ پیشنهادی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد، از تاریخ نشر آگهی لغایت روز یک شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۲ با مراجعه به دفتر و یا سایت این شرکت به آدرس ذیل نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند.

– آدرس دفتر: شهرستان مبارکه، شهر مبارکه، بلوار شریعتی، جنب اداره پست، ابتدای کوچه دکتر صفایی

– جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۲۴۴۱۰۰۷ -۰۳۱ تماس حاصل نمائید.

شرایط آگهی مزایده و پیشنهاد قیمت در قالب pdf در فایل زیر موجود است:

شرایط مزایده

فرم پیشنهاد قیمت