شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

مدیرعامل

نظرسنجی

بانک ایده

صندوق پیشنهادات و انتقادات

۱۹ دی ۱۳۹۸

اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی

پیشگیری و مبارزه با اعتیاد
اعتیاد به مواد مخدر و عوامل اجتماعی تاثیرگذار آن بر جامعه

۱۴ دی ۱۳۹۸

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت بازیافت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

مدیرعامل شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی پیام تسلیتی صادر کرد.

۱۰ دی ۱۳۹۸

همراه با مسئولین خدمات شهری شهرمبارکه

مدرسه دخترانه نوید مبارکه

۱۰ دی ۱۳۹۸

مدیریت پسماند

مدرسه دخترانه فروغ صفائیه

۱۰ دی ۱۳۹۸

بازیافت یک اصل مهم برای زندگی

دبستان فروغ صفائیه

۳۰ آذر ۱۳۹۸

طرح کرامت کاغذ

با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت

۳۰ آذر ۱۳۹۸

در ادامه آموزش های مدارس

مدارس ابتدایی دخترانه سما و پسرانه برزگران

۲۵ آذر ۱۳۹۸

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ

همزمان با اجرای “طرح کرامت کاغذ”

۲۳ آذر ۱۳۹۸

آموزش بازیافت به زبان کودکانه

کلیه کتب و دفاتر قدیمی جمع آوری شده توسط دانش آموزان در راستای اجرای “طرح کرامت کاغذ”

تقویم جمع آوری پسماندهای خشک

چشم شهر باشید

دیوار مهربانی